» กลุ่มของนักออกแบบที่เกิดในช่วงปี ๗๐ เติบโตมาท่ามกลางดนตรีป๊อปสังเคราะห์ของยุค ๘๐ ผ่านการผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากแอนนาล็อกมาสู่ดิจิตอล ถูกสอนและอบรมจากนักออกแบบแนวนิวยอร์คสคูล ส่วนผสมที่ได้มาซึ่งนักออกแบบและนักวิชาการ

 

» เราหน่ายกับระบบทำงานแบบตอกบัตร และค้นพบว่าการแบ่งเวลาเพื่อความสนุกสนานบ้าง ทำให้เราได้แรงบันดาลใจในการทำงาน ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น เราชอบที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ และเพิ่มชั่วโมงการทำงานตามสมควร หากมันจะทำให้งานที่ออกมาดีขึ้น เราสร้างส่วนประกอบของงานออกแบบแต่ละส่วนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพหรือตัวหนังสือ สไตล์งานของเราจึงมีความแน่นอน ไม่เปลี่ยนไปตามกระแส เราสนุกกับการทำและทดลองส่วนประกอบต่างๆ เพื่องานและลูกค้าของเรากลุ่มพฤติกรรม กลุ่มทางการออกแบบที่เป็นที่รู้จักในฐานะส่วนผสมที่ลงตัวของนักวิชาการ นักเขียน และนักออกแบบสิ่งพิมพ์ เริ่มต้นจากการรวมตัวโดยใช้พื้นที่อาพาร์ตเม้นท์ในนิวยอร์ค 

 

» ก่อตั้งในช่วงปี ๒๕๓๙ เริ่มต้นจากการรวมตัวกันแบบหลวมๆ ของกลุ่มเพื่อนนักออกแบบอิสระ และนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย โดยตั่งอยู่บนพื้นฐานความสนใจในแนวคิดที่อิงกับการออกแบบของช่วงก่อนเกิดยุคคอมพิวเตอร์ สมาชิกของกลุ่มล้วนเติบโตมาในยุคเริ่มต้นของดิจิตอล และได้พัฒนาเปลี่ยนปลงไปตามเทคโนโลยี จนกลายมาเป็นกลุ่มบริษัททางการออกแบบ ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการพัฒนาการใช้ตัวอักษรภาษาไทยในการจัดวางแบบสากล สร้างและผลิตแบบตัวอักษร และภาพประกอบสำเร็จรูป เริ่มรับงานออกแบบทั่วไปโดยเมื่อเริ่มแรกนั้น เน้นไปในทางตลาดขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร จนเติบโตสู่การเป็นกลุ่มบริษัททางการออกแบบที่มีบทบาททั้งทางด้านการศึกษา การทดลอง และการออกแบบเชิงพาณิชย์ 

 

» จุดเด่นในเรื่องความชำนาญทางด้านการใช้ตัวอักษรในงานออกแบบ การออกแบบตัวอักษร ผนวกกับความสามารถทางด้านภาพถ่ายที่เป็นมุมมองจากนักออกแบบเอง ได้ทำให้การบริการของพฤติกรรมการออกแบบนั้นโดดเด่นแตกต่างจากบริษัทออกแบบรายอื่นๆ จากจุดเด่นดังกล่าวนำมาซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขยายผลไปถึงความใส่ใจในรายละเอียดของเล็กๆ ที่นำมาประกอบเป็นงานออกแบบ ทำให้งานของพฤติกรรมการออกแบบมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นที่จดจำ ผลงานการของ พฤติกรรมการออกแบบ หรือในนาม คัดสรรดีมาก สามารถพบเห็นได้ในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสิ่งพิมพ์ หรืองานออกแบบตัวอักษรพิเศษสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ หรือที่ถูกเลือกใช้ในสื่อหรือโครงการสำคัญ

(อ้างอิงมาจากเ ว็บไซต์: behaviourgroup.com)

edit @ 17 Mar 2009 12:52:59 by widebangkok

Comment

Comment:

Tweet